دبی

خانه شیخ سعید

کریک دبی ( خانه شیخ سعید ) این بنا اقامتگاه رسمی شیخ سعید آل مکتوم امیر دبی از سال 1958 – 1912  بود ...

نیاز به کمک دارید ؟

021-75104شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17:30