توردبی با پرواز ایران ایر

مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
خدمات آژانس :
مدارک لازم : اصل پاسپورت - پکج با پایین ترین نرخ پروازی بسته شده لطفا با کانتر مربوط هماهنگ شود
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • گشت شهری
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ترانسفر به هتل
  • ترانسفر به فرودگاه
  • خدمات ویزا
برنامه سفر:

قیمت توردبی با پرواز ایران ایر

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضيحات

B.B ۲/۹۹۵/۰۰۰ ۳/۴۸۰/۰۰۰ ۲/۹۸۰/۰۰۰ ۰
۲ تخته (هر نفر) :
۲/۹۹۵/۰۰۰
1 تخته :
۳/۴۸۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۲/۹۸۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۰

B.B ۳/۳۹۵/۰۰۰ ۴/۳۶۵/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۰
۲ تخته (هر نفر) :
۳/۳۹۵/۰۰۰
1 تخته :
۴/۳۶۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۱۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۰

B.B ۳/۴۵۰/۰۰۰ ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۳/۲۵۰/۰۰۰ ۰
۲ تخته (هر نفر) :
۳/۴۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۴/۳۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۲۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۰

B.B ۳/۶۸۰/۰۰۰ ۴/۶۹۰/۰۰۰ ۳/۱۶۰/۰۰۰ ۳/۱۶۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۳/۶۸۰/۰۰۰
1 تخته :
۴/۶۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۱۶۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۱۶۰/۰۰۰

B.B ۳/۸۶۰/۰۰۰ ۴/۹۹۵/۰۰۰ ۳/۱۵۰/۰۰۰ ۳/۰۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۳/۸۶۰/۰۰۰
1 تخته :
۴/۹۹۵/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۱۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۰۹۰/۰۰۰

نیاز به کمک دارید ؟

021-75104شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17:30