تور استانبول با پرواز قشم ایر

مدت اقامت : 4شب و 5 روز
خدمات آژانس : ترانسفر فرودگاهی -راهنمای فارسی زبان
مدارک لازم : اصل پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • راهنمای تور
  • گشت شهری
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ترانسفر به هتل
  • ترانسفر به فرودگاه
برنامه سفر:

قیمت تور استانبول با پرواز قشم ایر

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضيحات

B.B ۴/۱۸۰/۰۰۰ ۴/۹۱۰/۰۰۰ ۳/۷۴۰/۰۰۰ ۰
۲ تخته (هر نفر) :
۴/۱۸۰/۰۰۰
1 تخته :
۴/۹۱۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۷۴۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۰

B.B ۴/۵۷۰/۰۰۰ ۵/۸۶۰/۰۰۰ ۳/۹۱۰/۰۰۰ ۳/۸۲۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۴/۵۷۰/۰۰۰
1 تخته :
۵/۸۶۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۹۱۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۸۲۰/۰۰۰

B.B ۵/۰۸۰/۰۰۰ ۶/۷۵۰/۰۰۰ ۴/۲۵۰/۰۰۰ ۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۰۸۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۷۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۲۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۰

B.B ۵/۳۹۰/۰۰۰ ۶/۷۹۰/۰۰۰ ۴/۲۹۰/۰۰۰ ۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۳۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۷۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۲۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۰

B.B ۶/۶۹۰/۰۰۰ ۹/۳۲۰/۰۰۰ ۴/۸۹۰/۰۰۰ ۴/۷۵۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۶۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۹/۳۲۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۸۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۷۵۰/۰۰۰

B.B ۶/۹۷۰/۰۰۰ ۱۰/۱۷۰/۰۰۰ ۵/۰۹۰/۰۰۰ ۴/۹۸۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۹۷۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۰/۱۷۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۰۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۹۸۰/۰۰۰

B.B ۷/۷۹۰/۰۰۰ ۱۲/۱۵۰/۰۰۰ ۴/۷۹۰/۰۰۰ ۴/۶۹۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۷/۷۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۱۲/۱۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۷۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۶۹۰/۰۰۰

نیاز به کمک دارید ؟

021-75104شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17:30