تور استانبول 22 تیر

مدت اقامت : 3 شب و 4 روز
خدمات آژانس : بلیط با بیمه
مدارک لازم : پاسپورت
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • راهنمای تور
  • گشت شهری
  • سیم کارت
برنامه سفر:

برنامه سفر

قیمت تور استانبول 22 تیر

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال نوزاد توضيحات

B.B ۶/۶۶۶/۶۶۶ ۵۵/۵۵۵/۵۵۵ ۴/۴۴۴/۴۴۴ ۸۸/۸۸۸/۸۸۸ ۹۹/۹۹۹/۹۹۹ ارزان
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۶۶۶/۶۶۶
1 تخته :
۵۵/۵۵۵/۵۵۵
6 تا 12 سال :
۴/۴۴۴/۴۴۴
2 تا 6 سال:
۸۸/۸۸۸/۸۸۸
نوزاد:
۹۹/۹۹۹/۹۹۹
توضيحات:
ارزان

H.B ۹/۷۸۷/۸۹۴/۵۶۱ ۹/۸۴۸/۹۷۸/۹۷۹ ۸۷/۹۸۴/۸۹۴ ۹/۸۴۹/۸۴۸/۹۹۸ ۰ خوب
۲ تخته (هر نفر) :
۹/۷۸۷/۸۹۴/۵۶۱
1 تخته :
۹/۸۴۸/۹۷۸/۹۷۹
6 تا 12 سال :
۸۷/۹۸۴/۸۹۴
2 تا 6 سال:
۹/۸۴۹/۸۴۸/۹۹۸
نوزاد:
۰
توضيحات:
خوب

نیاز به کمک دارید ؟

021-75104شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17:30