تور استانبول با پروازماهان

مدت اقامت : 4شب و 5 روز
خدمات آژانس :
مدارک لازم :
حداکثر بار : 30
امکانات تور:
  • بیمه
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ترانسفر به هتل
  • ترانسفر به فرودگاه
برنامه سفر:

قیمت تور استانبول با پروازماهان

نام خدمات ۲ تخته (هر نفر) ۱ تخته کودک 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال توضيحات

B.B ۳/۹۹۰/۰۰۰ ۶/۱۹۰/۰۰۰ ۶/۲۹۰/۰۰۰ ۳/۸۰۵/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۳/۹۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۱۹۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۶/۲۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۸۰۵/۰۰۰

B.B ۴/۳۵۰/۰۰۰ ۶/۰۸۰/۰۰۰ ۳/۹۹۹/۰۰۰ ۳/۸۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۴/۳۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۶/۰۸۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۳/۹۹۹/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۸۰۰/۰۰۰

B.B ۴/۹۵۰/۰۰۰ ۷/۸۵۰/۰۰۰ ۴/۷۵۰/۰۰۰ ۳/۶۰۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۴/۹۵۰/۰۰۰
1 تخته :
۷/۸۵۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۷۵۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۳/۶۰۰/۰۰۰

B.B ۵/۳۸۰/۰۰۰ ۸/۳۱۰/۰۰۰ ۴/۹۹۰/۰۰۰ ۴/۹۵۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۵/۳۸۰/۰۰۰
1 تخته :
۸/۳۱۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۴/۹۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۹۵۰/۰۰۰

B.B ۶/۷۹۰/۰۰۰ ۹/۷۲۰/۰۰۰ ۵/۹۹۰/۰۰۰ ۴/۳۶۰/۰۰۰
۲ تخته (هر نفر) :
۶/۷۹۰/۰۰۰
1 تخته :
۹/۷۲۰/۰۰۰
6 تا 12 سال :
۵/۹۹۰/۰۰۰
2 تا 6 سال:
۴/۳۶۰/۰۰۰

نیاز به کمک دارید ؟

021-75104شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17:30